NAAR TOP
Image Alt

Een referentie document maken en publiceren

Een referentie document maken en publiceren

Om de referentie documenten uit te breiden en voor de leden toegankelijk te maken, hebben we ervoor gekozen iedereen toe te laten deze “Kennisbank” mee te helpen uitbreiden.

Kennisbank uitbreiden

Als u een document wilt aanmaken voor de rubriek “referentie documenten”, logt u in en kiest u in het menu “+nieuw” de optie “Document (Kennisbank)”.

U kan zelf tijdens het maken van een document via de zijbalk aanduiden onder welke rubriek u het document wilt plaatsen. Door middel van Tags kan u aangeven welke kernwoorden het document typeren. Dit bevordert het zoekresultaat van het document.
U kan ook een korte samenvatting in het desbetreffende invul-veld opgegeven. Dit verschijnt dan onder de titel van het document in overzichten.

Via de opties “Publiceren” kiest u wanneer wanneer het document online kan geplaatst worden, of indien het nog niet klaar is, kan u ervoor kiezen om het voorlopig als een “concept” op te slaan. U kan dit dan later wijzigen en publiceren.

Spring naar toolbar