NAAR TOP
Image Alt

Terreinbezoek PARTRIDGE Ramskapelle

Terreinbezoek PARTRIDGE Ramskapelle

Bekijk de kalender

Rondrit en discussie door het land van PARTRIDGE.
Wat zijn de netto-winsten voor natuur?

In Ramskapelle zijn de voorbije jaren binnen een 500 ha groot demonstratiegebied verschillende patrijsvriendelijke maatregelen aangelegd bij lokale landbouwers. De acties kaderen binnen een Europees project ‘PARTRIDGE’ waarin organisaties van vijf landen de handen in elkaar slaan om betere leefomstandigheden te creëren voor de patrijs. Vaart die akkervogel er wel bij, dan liften andere dieren en planten mee. Een verhaal over duurzame akkerbouw en biodiversiteit. Toch heeft de  natuurbeweging bij dit project een aantal kritische vragen.

De discussie over de jacht op de patrijs staat immers weer op scherp, nu het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) haar rapport over de impact van de jacht op het patrijzenbestand publiceerde. Gaan habitatversterkende maatregelen voor een beschermde vogel met dalende populatie, samen met het bejagen ervan? Vogelbescherming vraagt om een moratorium op de jacht op patrijs.

De Hubertusvereniging stelt zich vragen bij het INBO-rapport. Wat is het standpunt van de landbouwers?

Om het hele verhaal in beeld te brengen, nodigen de West-Vlaamse Milieufederatie, Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk, jullie uit om op het terrein kennis te maken met patrijsvriendelijke maatregelen zoals gemengde grasstroken en keverbanken.

Programma
9u15: Vertrek met bus vanaf carpoolparking Ramskapelle, Zesde Liniestraat, Nieuwpoort
9u30: Verwelkoming door gedeputeerde Bart Naeyaert
9u45: Wandeling (6 km) met demonstratie en uitleg over verschillende patrijsvriendelijke maatregelen. Een koffiestop wordt voorzien.
12u30: Voorziene aankomst carpoolparking

Praktisch
Wanneer? Zondag 8 september 2019; 9u15 tot 12u30
Waar? Start aan carpoolparking Ramskapelle, Zesde Liniestraat, Nieuwpoort
Voor wie? Bestuursleden van West-Vlaamse Natuurpuntafdelingen. Er kunnen zich per afdeling 2 mensen inschrijven. Zijn er meer geïnteresseerden, dan kan je hen inschrijven op de reservelijst. Begin september laten we weten wie er al dan niet mee kan.
Kostprijs? Gratis, maar om praktische redenen vragen we om in te schrijven voor 23 augustus.
Stevige stapschoenen en een verrekijker zijn wenselijk.
Inschrijven? Via deze link

Spring naar toolbar