NAAR TOP
Image Alt

Provinciale Minaraad

20191125 Agenda en aanvullingen

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  Bart Vanwildemeersch 4 jaren geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #10204

  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  agenda en kort verslag:

   • 19h00-20h00 Dossiermatige adviesraad
  • Aanpak verharding groene assen/fietssnelwegen (Peter Norro/Christian Igodt)
   Wat met voornemen 2009 om verharding en breedte in te passen in bestemming natuurverbinding?
   Ecopassages?Nieuwe materialen die wél doorlaatbaar zijn? Prioritair in cruising N-gebied niet verhard.
   Vlaams-Brabant gaat voor traces grondig in overleg met NP: mijden N-gebied prioritair, waar onmogelijk compensatie én ecopassages standard. Brussel werkt samen met Natagora.
   Fietssnelweg F34: overleg NP Kustwerkgroep is voorbeeld.
    

   In de afweging van verharding tgo halfverharding zit de eindbalans momenteel op 44% KWS en 56% halfverharding. In het verslag zal een afwegingskader worden meegedeeld, waarbij halfverharding gekozen wordt bij knipperlicht ‘natuur’ of ‘LWAG’ of ‘Relict- of traditioneel landschap’.
   Als er een as tussen een dorp en een stad is, dan kiest men voor KWS. Als KWS er al ligt, gaat men ook niet ontharden.
   Fietssnelwegen: KWS + 4m standaard breedte (Guldensporenpad, Vrijbosroute en Stroroute)Randbemerkingen: bij KWS worden geen bomen aangeplant, omwille van opstuwing.
   BB: hoogstammige bomen, vooral in groenteregio, zijn probleem.

   Op vraag West-Vlaamse Milieufederatie:
   Er is een onderzoek gaande waarbij Inbo de effecten van de fietssnelwegen op de fauna onderzoekt. Niet alleen de kaalslag die gebeurt bij het aanleggen van de KWS-verharding, maar ook de oversteekbaarheid van de fietspaden. Specifiek op de Kezelbergroute, in het Sterrebos, gaat men na wat de beste mogelijkheden zijn om de eventuele slachtoffers te vermijden en een betere oversteekbaarheid van de route te garanderen.  West-Vlaamse Milieufederatie vraagt het rapport op. Op vandaag zijn er nog nergens mitigerende maatregelen genomen in die zin.

  • Infopunt: Subsidiereglement klimaatprojecten: overzicht van ingediende aanvragen (en goedgekeurde) projectaanvragen
   Niet aan bod gekomen
  • Infopunt: Gemeente voor de toekomst: overzicht ingediende aanvragen
   Herhalen van het advies van Minaraad:
   ‘WMF (Bart): lokale dynamieken moeten mee kunnen ondersteund en versterkt worden. Het lokaal draagvlak moet gespecificeerd worden. Als dat de minaraad niet is moet het een lokale milieuvereniging zijn.’
   Herhaald. Een foto van de lijst wordt per mail doorgestuurd op 26/11/2019

   

  Stad Harelbeke: Opletten dat je niet in concurrentie/conflict treedt met bestaande partnerschappen of lokale initiatieven.

  WMF: suggestie aan Provincie om dit te bevragen via de lokale Minaraad en de regionale koepels.”

  We bevragen ook of dit laatste al is gebeurd (bevraging koepels), of al op de planning staat en of dit een doorslaggevende rol heeft.

   

   • 20h00-22h00 Inspiratieraad
  • Profilering bezoekerscentrum Blankaart (Michèle Delbecque)
   @Peter Bossu: welke zijn de aandachtspunten? Het nieuwe spaarbekken bevragen in relatie Blankaart? Andere?
   Hier was het vooral een denkoefening om inspiratie te krijgen van de groep.
  • Vernieuwde samenwerking Provincie, Regionale Landschappen en Stadlandschappen (Wouter Vuylsteke)
   De organisatie van de RL en SL blijft wat hetzelfde. Het verschil in personeelsbestand wordt weggewerkt, maar geen grote besparingen. Wél meer nadruk op projecten. De aandachtsgebieden voor de werking zijn: Landschapsontwikeling en -beheer, biodiversiteit, ‘groen in de stad (bedrijven, tuinen, openbaar groen), ‘streek’ (lokale verhalen en streekontwikkeling), recreatie (flankerend aan de plannen van Westtoer), erfgoed (niet patrimonium) en landschap (blauw groen).
   Nieuw is dat gemeenten die geen bijdrage (een 0,2 EUR/ inwoner) betalen, krijgen ook geen dienstverlening meer.
   Vraag West-Vlaamse Milieufederatie om hier niet alleen de gemeenten en de Provincie te nemen als determinerende factor, Natuurpunt, bijvoorbeeld, heeft ook een grote inbreng. Het zou de samenwerking tss NP en RL/SL in het gedrang brengen.
  • Voorbereiding infoavond voorjaar 2020
  • Data Minaraad 2020

   

  Mag ik u herinneren aan de afspraak gemaakt op de vorige Minaraad:

  • De Minaraad kiest als thema voor de infovergadering voorjaar 2020 voor “Water, droogte en hitte in de bebouwde omgeving.”

  Oproep aan alle leden om input en namen van goede sprekers door te geven tegen de volgende minaraad van 25 november 2019.
  Voorstel:
  Eric Rombaut voor inleiding stedelijke context/ Duurzame stedenbouw (welke uitdagingen, welke algemene principes en internationale voorbeelden)
  Antwerpse Tuinstraten (hoe bevolking, administratie en politiek op 1 lijn krijgen)
  Voorbeelden in West-Vlaanderen (Fris in ’t Landschap)

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Spring naar toolbar