NAAR TOP
Image Alt

Group Forums

home Forums Group Forums

Dit forum bevat 39,094 onderwerpen en 23 reacties, en is het laatst gewijzigd door  sad 1 jaar geleden.

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste reacties
  • Provinciale Minaraad
   De provinciale Minaraad is het adviesorgaan waar de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen, vertegenwoordigd door de West-Vlaamse Milieufederatie het provinciale natuur- en milieubeleid in brede zin samen met andere maatschappelijke geledingen kunnen bespreken en adviseren.
  • 35,342
  • 35,342
  • 3 jaren, 8 maanden geleden

    Anoniem

  • PROCORO
   De West-Vlaamse Milieufederatie behartigt in de Procoro, namens BBL en i.s.m. Natuurpunt, de standpunten en belangen van de natuur- en milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen. Concreet gebeurt dit door het meenemen van hun opmerkingen, bezwaren, e.d bij de advisering van Provinciale RUP’s, planologische attesten voor bedrijven, enz…
  • 17
  • 17
  • 1 jaar geleden

    sad

  • Managementcomité Duurzame Plattelandsontwikkeling
   Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen 2014-2020 werd goedgekeurd door Vlaanderen en Europa. Provincie West-Vlaanderen werkt dit samen met de Vlaams minister voor plattelandsbeleid, VLM, de lokale besturen en andere actoren verder gebiedsgericht uit. De West-Vlaamse Milieufederatie heeft een vertegenwoordiger in het Managementcomité van Duurzame Plattelandsontwikkeling (PDPO), als belangenbehartiger vanuit het middenveld voor natuur en milieu, naast Boerenbond, die er hetzelfde doet voor landbouw. Het managementcomité Plattelandsontwikkeling heeft als taak de ingediende projecten in het kader van het West-Vlaamse Plattelandsbeleid te adviseren aan de minister.
  • 1
  • 3
  • 2 jaren, 1 maand geleden

    ergerfgerg01

  • Thematische werkgroep: Plan regentuin
   De West-Vlaamse Milieufederatie werkt sinds 2018 aan een meerjarenthema m.b.t. klimaatbestendige tuinen, wijken, gemeentes en provincie. Met de tuin als vertrekpunt. Het is onze ambitie om hier samen met interne en externe partners bouwstenen voor te leveren.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Thematische werkgroep: Houtverbranding
   Omwille van de klimaatproblematiek moeten we overschakelen op herbruikbare energiebronnen. Niet zonnepanelen of windmolens leveren nu de meeste hernieuwbare energie in Vlaanderen, maar wel houtverbranding. En dit zorgt voor heel wat fijn stof en gezondheidsproblemen. Géén houtverbranding is de gezondste keuze. Dus zetten we in op betere isolatie van huizen, warmtebronnen als warmtepomp, zonne-energie, warmtenetten, maar ook de verduurzaming van het verbranden van hout. Daarom gaat de West-Vlaamse Milieufederatie, samen met de LOGO’s van West-Vlaanderen op pad, om mensen die op hout stoken te overtuigen om dit zo goed mogelijk te doen en aan te tonen hoe dat dan kan.
  • 2
  • 4
  • 4 jaren, 3 maanden geleden

    Bart Vanwildemeersch

  • Thematische werkgroep: Kustwerkgroep
   Samen met de Kustwerkgroep van Natuurpunt volgt de West-Vlaamse Milieufederatie verschillende kustdossiers op. Ze duwde mee aan het verbod op de recreatieve warrelnetten, zoekt mee naar oplossingen om de recreatieve druk in de duinen te verlichten en is ook met Natuurpunt de motor achter een ecosysteemvisie voor de kustbescherming.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Thematische werkgroep: Veeteelt
   De intensivering van de veeteelt zorgt voor teveel stank en uitstoot van onder andere fijn stof en ammoniak. De West-Vlaamse natuur en de al beperkte watervoorraden staan onder druk en waterlopen blijven vervuild, omwille van de hoge druk vanuit de veeteelt. Samen met lidverenigingen en andere Vlaamse verenigingen en natuur- en milieuorganisaties richtte de West-Vlaamse Milieufederatie in 2013 het platform ‘Boerderijen geen Veefabrieken’ op. Het platform heeft naast af en toe een gezamenlijke actie, voornamelijk als doel te informeren en diverse organisaties die binnen en buiten West-Vlaanderen rond dit thema werken te linken.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Regionale thema: Waterbalans & kustpolder
   Samen met Natuurpunt en Vogelbescherming vormt de West-Vlaamse Milieufederatie het Polderfront dat ijvert voor een betere bescherming van historische kustpoldergraslanden. Dieze graslanden van meer dan 1000 jaar hebben een ecologische waarde vergelijkbaar met een regenwoud, zijn een noodzakelijke schakel voor bedreigde trekvogels en migrerende vissen als paling.
  • 3,721
  • 3,721
  • 3 jaren, 8 maanden geleden

    Anoniem

Onderwerp 1 aan het bekijken (van in totaal 1)
Onderwerp 1 aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet zijn ingelogd om nieuwe onderwerpen te maken.

Spring naar toolbar