NAAR TOP
Image Alt

Managementcomité Duurzame Plattelandsontwikkeling

20200129 PDPO Managementcomité

Dit onderwerp bevat 2 reacties, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Bart Vanwildemeersch 4 jaren, 2 maanden geleden.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • #10335

  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  Bespreking agenda 20200129
  De meest toepasselijke zijn wat meer uitgewerkt

  1. Kruisbestuivers: Project war we in betrokken gemeenten sterk kunnen op inzetten.
  Locatie: Zedelgem, Hooglede, Beernem, Staden, Moorslede, Wingene, Torhout, Damme, Oostkamp, Ingelmunster, Knokke-Heist, Ruiselede
  Partners: Regionaal landschap Houtland / Stad-Land-schap ‘t West-Vlaams hart / gemeenten
  Per gemeente wordt gedetecteerd welke de mogelijke stakeholders kunnen zijn die, actief of passief, deel kunnen uitmaken van een bijenwerkgroep. De samenstelling van de bijenwerkgroep zal verschillen van gemeente tot gemeente, waardoor de focus van de werking ook kan gaan verschillen. Op die manier wordt het eigen karakter van de gemeente gerespecteerd en wordt een veelheid aan ervaringen opgebouwd. Binnen de gemeentelijke bijenwerking is plaats voor trekkers en duwers. Trekkers zijn intenser betrokken en zetten de lijnen uit voor de komende jaren. Duwers zijn dan weer minder nauw betrokken bij de planning maar kunnen van cruciaal belang zijn bij het uitvoeren van bepaalde acties.

  Er zijn 12 gemeenten die het bijenactieplan in uitvoering willen brengen en hiervoor een engagement kenbaar hebben gemaakt d.m.v. een collegebesluit. Voor Regionaal landschap Houtland zijn dat Damme, Beernem, Oostkamp, Jabbeke, Zedelgem en Torhout. Voor Stadslandschap ’t West-Vlaams Hart zijn dat Hooglede, Ingelmunster, Wingene, Ruiselede, Moorslede en Staden. Knokke-Heist behoort hier niet toe.

  In de bijenwerkgroep kunnen volgende partners vertegenwoordigd zijn (*deelname vereist):
   *Gemeentebestuur (milieuambtenaar, schepen, groendienst en/of technische dienst)
   *Regionaal landschap Houtland of Stad-Land-schap ‘t West-Vlaams hart (minstens voor de duurtijd van het project)
   *Milieuadviesraad en/of landbouwraad
   Middenveldorganisaties
   Natuurvereniging
   Landbouwers
   Imkers
   Scholen
   Tuinaannemers

  Doel: Vanuit de werkgroep wordt voor de gemeente een bijenactieplan ‘20-’25 opgesteld. Deze omvat acties met een bijhorende timing en actor. De uitvoering van deze acties wordt ook deels voorzien binnen dit project (zie WP3). Als basis voor het bijenactieplan wordt een toolbox aangereikt. Daarin staat reeds een verzameling van mogelijke acties. In de loop van het project wordt deze toolbox verder uitgebreid en, indien relevant, voorzien van actor en kostenplaatje.
  De procesbegeleiding voor het opstarten van de bijenwerkgroep en het opstellen van een bijenactieplan gebeurt door Regionaal landschap Houtland en Stad-Land-schap ‘t West-Vlaams hart. De ambitie bestaat erin een werking te lanceren en die te verduurzamen voorbij de looptijd van het project, op z’n minst t.e.m. 2025. De bijenactieplannen kunnen gelanceerd worden i.h.k.v. de week van de bij.
  Er wordt gestreefd naar een continuering van het project na 30 juni 2022.

  In afstemming met Belbees en Beespoke (met demoveld aan Frontzate).

  Er wordt aan een toolbox gewerkt om tot bijenvriendelijke gemeente te komen.

  Voorstel advies: positief
  Het initiatief gaat uit van samenwerking in de stuurgroepen (bijenwerkgroep) per gemeente. Hier zou Natuurpunt/Velt direct moeten worden betrokken, gezien zij de kennis hebben over bijen en heel wat gronden in de gemeente op een natuurlijke wijze beheren. Het kan een initiatief worden waarbij ook de landbouw wordt betrokken en samenwerking om afbouw pesticiden in bepaalde gebieden gericht wordt gestimuleerd (en inzaai bepaalde bloemenmengsels). Jens, de bijenkenner van Np Mechelen werd door ons aanbevolen om te betrekken. Niet elke bij is tevreden met elk bloemenmengsel, dus gerichte acties kunnen hier wel baat leveren. Het advies binnen de bijenwerkgroepen mag dan ook niet alleen komen van imkers. Bijkomend aandachtspunt zijn de bloemenmengsels, die op advies van Inbo en/of NP zouden moeten worden samengesteld voor het meeste effect. Er wordt een certificering voorzien voor de tuinaannemers: De modaliteiten van het label worden i.s.m. de sector bepaald en bewaakt – hier ook advies van Inbo vragen?

  Werking Knokke nogal sterk gefocust op Imkers en tuinaannemers: mogelijkheid om meer ecosysteemdiensten te betrekken in tuinen en deze af te stemmen op noden duin/polderlandschap eventueel ism Velt en NP? In te kantelen in tuinenplan (water, biodiversiteit,…)? Opleiding tuinadviseurs, ook ikv afbouw pesticden (Velt, TuinHier)? 

  2. Mobiele sociale kruidenier
  Werkingsgebied: Torhout, Eernegem, Koekelare, Ichtegem
  Rijdende sociale kruidenier (met vrijwilligers)
  CAW aanvrager
  Samenwerking korte keten
  De huidige klassieke voedselbedeling biedt met de gestandaardiseerde pakketten niet langer een
  antwoord aan de behoeften van de gebruikers, zijnde kansarme gezinnen.
  Met de mobiele sociale kruidenier willen we hierop een antwoord bieden. Dit is een rondrijdende
  marktwagen, die aan kwetsbare gezinnen gevarieerd en voedzaam voedsel aanbiedt. De gebruikers
  betalen een lage prijs voor de producten (koopkracht en budgetvaardigheid aanspreken) en hebben
  keuze uit wat gratis producten.
  Deze kruidenier is ook een informele ontmoetingsplek tussen mensen uit de doelgroep onderling,
  en met de maatschappelijk werker. Zo willen we de drempel om naar het sociaal huis te stappen,
  wegwerken.
  Door het mobiele gegeven kunnen we buurtgericht en outreachend werken, en inspelen op de
  armoede in de Torhoutse wijken

  Sociaal huis
  O Maatschappelijk werker: coördineren personeel & vrijwilligers
  O Vrijwilligersloket: toeleiden vrijwilligers
  – CAW
  O Bijhouden aanmeldingen en wachtlijsten
  – Tordale
  O Opslagplaats
  O Ordenen van voedsel, maken van pakketten …
  – FAVV: veiligheidsnormen
  – FEAD (EU-hulp): aanbieden voedsel
  – Voedselbank West-Vlaanderen: vooral droge voeding via voedseloverschotten van grote bedrijven
  – Colruyt: samenwerking i.k.v. het project aan tafel in 1-2-3-euro
  – Origin’O: schenken voedseloverschotten – food waste tegen te gaan
  – AVEVE: schenken voedseloverschotten – food waste tegen te gaan
  – LOGO Brugge-Oostende: samenwerking i.k.v. ‘gezonde gemeente’. Zij bieden ons expertise op vlak
  van evenwichtige voeding en het ontwikkelen van empowermentgerichte activiteiten omtrent
  voeding/armoede
  – Dienst Communicatie – Lokaal Bestuur Torhout: expertise op vlak van communicatie, bekendheid
  – Foodloose: éénmalige subsidie van € 10.000 (subsidie van het Streekfonds en Provincie West-
  Vlaanderen)
  – Serviceclub Kiwanis: jaarlijkse donatie van €8000
  2. Toekomstige samenwerkingen:
  – Sociaal Huis
  o Dienst tewerkstelling: toeleiden en opvolgen TWE-tewerkstelling
  o Maatschappelijk werkers: doorsturen gezinnen in precaire financiële situatie d.m.v. uitschrijven
  winkelpas
  – Keuken Sint-Rembert: schenken voedseloverschotten om food waste tegen te gaan.
  – Keuken WZC: schenken voedseloverschotten om food waste tegen te gaan.
  – 2 volkstuintjes in Torhout, om zo verse groenten te kunnen aanbieden en de korte keten te
  ondersteunen.
  – Aldi: schenken voedseloverschotten om food waste tegen te gaan
  – Delhaize: schenken voedseloverschotten om food waste tegen te gaan
  – Carrefour: schenken voedseloverschotten om food waste tegen te gaan
  – Andere Torhoutse lokale handelaars: schenken van voedseloverschotten om food waste tegen te
  gaan en de lokale economie te ondersteunen – contact via de dienst economie van het Lokaal
  bestuur en de adviesraad Lokale Economie
  – Omliggende lokale landbouwbedrijven erbij betrekken om de korte keten te ondersteunen:
  O Molenhof
  O Biobello Roeselare
  O De Buurderij (Tordale)

  Advies: positief! Wel weinig info meegekregen. Zo ook de vraag die rest: hoe zit dit in een lokale voedselstrategie verweven? Er worden veel partners opgenoemd, maar zijn dat eveneens de partners binnen voedselstrategie?

  3. Stavele: integratie van site (ons plekje)
  Vooral verbouwing tot een echt bruikbaar en multifunctionele site
  Opmerking: Tuin wordt ontdaan van struiken en omgevormd tot grasplein? De connectie tussen het water, tuin en omgeving is wat gering. Best een nieuw concept dat ruimte geeft tot ontdekken en binding heeft met de streek? Kans tot ontharden en gebruik van doorlatende materialen.  Geen zicht op isolatienormen en watergebruik/ installatie zonnepanelen. Is er een advies van Acasus geweest?

  4. Sprong

  Een initiatief van Inagro, POM en Voka om kleine artisanale bedrijven door te lichten en te verbeteren in hun werking. Niet echt veel vragen bij…

   

  #10348

  Katty De Wilde
  Sleutelbeheerder

  Dag Bart, sorry van late reactie. Ik kwam er niet vroeger toe.Heb documenten diagonaal bekeken. (Het zijn er wel heel veel) en voorstel advies bekeken. Akkoord. Wat bijen betreft is het belangrijk ook dat er genoeg wilde bijenplanten en bloemen aanwezig zijn, anders zou de gekweekte bij (imkers) in concurrentie met de wilde. En zou voor deze laatste geen goeie zaak zijn.  Door Jens van Natuurpunt te betrekken zou dergelijke idd mee geintegreerd kunnen worden. Ik zag bij de documenten ook nog een project speelzone Handzame. Staat niet bij het voorstel van adviezen. Maar op eerste zicht ziet dat er positief uit. NP Midden W-Vl. en De Bron (Peter Bossu) kunnen evt. ook eens naar kijken. Succes bij het managmentcomité

  #10355

  Bart Vanwildemeersch
  Sleutelbeheerder

  Terugkoppeling:

  1. Kruisbestuivers
  Velt en Natuurpunt moeten beide (als er een werkzame groep is in de betrokken gemeente) betrokken worden bij de gemeentelijke bijenwerkgroep.
  Tuinaannemers en tuincentra moeten gecertificeerd zijn ikv juiste planten voor de juiste bijen.
  Met Roeland van ST WVl Hart heb ik afgesproken dat hi contact opneemt met Jens van NP( de bijenman)

  2. Mobiele sociale kruidenier
  Gevraagd om af te stemmen met korte keten regio Brugge (Foodhub en de groep van de Voedselstrategie Brugge)
  Er was discussie over de marktwagen (gebudgetteerd op slechts 15.000 EUR): hier, samen met Johan Braet (kab Demir) aangegeven dat deze toch ook aan de milieunormen en meer moet voldoen. Dit was tegen de zin van  Simon Bekaert die aangaf dat ze anders ook in Afrika rondrijden :-(. Maar het staat er nu wel in dat de ecoscore meetelt bij de aankoop.

  3. Stavele: ons plekje
  Er werd geen advies gevraagd aan Acasus (schaamrood op de wangen van Kristof van PDPO). Dit zal in toekomst zeker wel gebeuren en wordt als advies meegegeven. Commentaar van Hans Mommerency dat dit een sociaal project is en geen ecologisch. Antwoord eenvoudig: klimaat staat wél in de voorwaarden en is basis van een integraal project.
  Tuin: hier werd indruk gewekt dat alles in gras gezaaid gaat worden: vraag om streekeigen groen en integratie van dit groen én water in de omgeving. Wordt meegenomen en zal door RL opgenomen worden.

  4. Sprong: niks gezegd hier.

  5. Algemeen: evaluatie van de voorgaande projecten
  Dit hebben we al veel gevraagd (terug schaamrood). PDPO is aan het zoeken naar een manier op terugkoppeling te doen van de projecten. Onze vraag is om een aantal parameters voorop te zetten (het gevraagde milieu, biodiv en klimaat). Hans Mommerency vraagt naar diepte-interview (methodiek) om een evaluatie te maken. Dat laatste is ook niet slecht, zo kunnen we te weten komen hoe er rekening werd gehouden met de opmerkingen en waarom wel/niet.

  6. Vervanger Kristina op Technische commissie?
  We zijn op zoek naar een vervanger van Kristina voor de technische commissie. Het kan lijken dat je er niks kna doen, maar zoals je in het voorgaande ziet leg je niet enkel veel contact.en, maar kan iemand die zijn dossiers voorbereid, wegen op de lokale dossiers die er wel eens toe kunnen doen. Aanmelden bij Bart

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Spring naar toolbar