Inleiding

Dit afgesloten gedeelte van de website zorgt ervoor dat alle leden onderwerpen kunnen publiceren, elkaar als vriend kunnen toevoegen en elkaar privéberichten kunnen sturen. Ook een forum of een groep is hierdoor mogelijk.
Het succes en de dynamiek van deze werkruimte is pas gegarandeerd indien een goede organisatie en – meer in het bijzonder – de juiste bevoegdheden aan de leden worden toegekend. Hieronder volgt een overzicht en beschrijving van hoe je leden uitnodigt, en de juiste personen de juiste bevoegdheden binnen je groep toewijst. De instellingen kunnen steeds op een later tijdstip worden aangepast.

Inhoudstafel

Uitnodigen van leden

Afhankelijk van hoe de beheerder van de groep verkoos wie nieuwe leden tot de groep mag uitnodigen, kan elke groep zeer dynamisch groeien.

Nieuwe leden kunnen dan uitgenodigd worden via het tabblad “uitnodigen”, waar u de leden die u een uitnodiging wilt sturen selecteert. U kan een lid ook zoek door zijn gebruikersnaam in te vullen.

Bevoegheden binnen de groep delegeren

Een belangrijk aandachtspunt is hoe de bevoegdheden binnen de groep worden verdeeld. Dit kan gedaan worden door de groepsbeheerder.

Dit kan ook ten alle tijde aangepast worden.

Noodprocedure: Spam

beheerders en moderatoren beschikken over de bevoegdheid om in te grijpen wanneer er vaak ongewenste berichten worden gepubliceerd vanuit een bepaalde account.

Op de afbeelding hierboven ziet u hoe u dat in een noodsituatie ook iemand uit de groep kunt verwijderen.

Geef een reactie