Om de referentie documenten uit te breiden en voor de leden toegankelijk te maken, hebben we ervoor gekozen iedereen toe te laten deze “Kennisbank” mee te helpen uitbreiden.

Kennisbank uitbreiden

Als u een document wilt aanmaken voor de rubriek “referentie documenten”, logt u in en kiest u in het menu “+nieuw” de optie “Document (Kennisbank)”.

U kan zelf tijdens het maken van een document via de zijbalk aanduiden onder welke rubriek u het document wilt plaatsen. Door middel van Tags kan u aangeven welke kernwoorden het document typeren. Dit bevordert het zoekresultaat van het document.
U kan ook een korte samenvatting in het desbetreffende invul-veld opgegeven. Dit verschijnt dan onder de titel van het document in overzichten.

Via de opties “Publiceren” kiest u wanneer wanneer het document online kan geplaatst worden, of indien het nog niet klaar is, kan u ervoor kiezen om het voorlopig als een “concept” op te slaan. U kan dit dan later wijzigen en publiceren.

Geef een reactie